માતૃભાષા પર એક નવા સર્જકની રચના : “હરિને અરજ”

Posted by

હેમાબહેન રાવલનો પરીચય :

વ્યવસાયે ગ્રંથાલય કર્મચારી. છેલ્લાં સોળેક વર્ષોમાં વિવિધ શૈક્ષણિક/સાર્વજનિક/વિશિષ્ટ સંસ્થાઓનાં ગ્રંથાલયો સાથે ગ્રંથાલય વ્યાવસાયિક તરીકે સંકળાયેલ. હાલ ઈડીઆઈમાં મદદનીશ ગ્રંથપાલ. મૂળ નાતો ભાષા અને સાહિત્યની સાથે. વિવિધ લેખકો, પ્રકાશકો, સાહિત્યિક સંસ્થાઓ, સમૂહમાધ્યમો સાથે છેલ્લાં છવ્વીસેક વર્ષોથી હસ્તપ્રતલેખન/પ્રતપરીક્ષણ/સંપાદન, પ્રૂફવાચન, કૉપી એડિટિંગ, અનુવાદ તેમ જ કોશકાર્ય વગેરે સંદર્ભે સંકળાયેલ રહેવાનું બન્યું. સાહિત્ય અને સંગીત મૂળભૂત રસના વિષયો.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

હરિને અરજ

હરિ, અમારી મઢૂલી નાની, પાવન કરશો ક્યારે ?

અરજ અમારી સુણી રાંકની, અંતર ધરશો ક્યારે ?……….. હરિ !

 

હા ભૈ, ગોપી નથી અમે કંઈ, નહિ રાધા, નહિ વેણુ;

નહિ ધેનુ, નહિ યમુના-રેણુ, અમ સંગે શું લ્હેણું ?

ભાગ્ય અમારાં કે’દી ખૂલશે? અમ પર રીઝશો ક્યારે ?….. હરિ !

 

જરા અમસ્તું કહીએ ત્યાં તો જુઓ નહિ આ દિશ,

જાઓ, અમે યે નહિ બોલીએ- ભલી તમારી રીસ !

લ્યો, આ મૂક્યા અમે અબોલા, તમે મૂકશો ક્યારે ?………. હરિ !

 

તડકે-છાંયે, વા-વંટોળે; એક તમારી આશ,

મઝધારે નૈ મૂકો નૈયા, હેયે છે વિશ્વાસ,

આંગણ નયન બિછાવ્યાં, પ્રભુજી ! અનુગ્રહ કરશો ક્યારે ?… હરિ !

 

3 comments

 1. આંગણ નયન બિછાવ્યાં, પ્રભુજી ! અનુગ્રહ કરશો ક્યારે ?… હરિ !
  વિરહ તીવ્ર બને ત્યાં સુધી પ્રતિક્ષા

 2. સરસ રચના. વિશેષ ગમી
  “જરા અમસ્તું કહીએ ત્યાં તો જુઓ નહિ આ દિશ,
  જાઓ, અમે યે નહિ બોલીએ- ભલી તમારી રીસ !
  લ્યો, આ મૂક્યા અમે અબોલા, તમે મૂકશો ક્યારે ?………. હરિ !”
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *