રવીન્દ્ર અંધારિયાનાં સન્માન

Posted by

નોંધ : મારા લોકભારતીય મીત્ર રવીન્દ્ર અંધારિયા હમણાં હમણાં ગુજરાતી સાહીત્ય પરીષદ અને ગુજરાતી સાહીત્ય અકાદમી બન્ને તરફથી સન્માન મેળવી ચુક્યા છે ! એમનાં એ સન્માનના ફોટા મૂકીને સંતોષ માનું છું. વીગતવાર માહીતી હવે પછી આપણે લઈશું…..લોકભારતીમાં એક જ વર્ષમાં અમે બન્ને સાથે હતા. તેમને આપણા સૌ તરફથી અભીનંદન પાઠવીએ….   ….  …. – જુ.

“રોમાંચક વિજ્ઞાનકથાઓ” પુસ્તકને મળેલું સાહિત્ય પરિષદનું ૨૦૧૪–૧૫નું બાળસાહિત્ય વિભાગનું નટવરલાલ માળવી પારિતોષિક

સન્માનની વીગતો સન્માનચીહ્નમાં જ જાણીએ–માણીએ >>>

અભીનંદન અને શુભેચ્છાઓ પ્રીય મીત્ર રવીન્દ્ર !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *