સાઈટ અંડર ટ્રીટમેન્ટ !!

મારી સાઈટ, નામે ‘માતૃભાષા’ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર છે. એનાં નીદાન–ચીકીત્સા “શક્ય તેટલી ધીમી” ગતીએ ચાલી રહ્યાં છે. ખબર પુછવાવાળાં

‘માતાની ભાષા’નું મુલ્ય

– જુગલકીશોર.    ‘માતૃભાષા’માં પુર્વપક્ષે માતા અને ઉત્તરપક્ષે ભાષા બીરાજમાન છે. પણ જ્યારે વાત ચર્ચાની એરણે ચડે છે ત્યારે ભાષા

ખાસ જણાવવાનું કે –

નેટગુર્જરીના બ્લૉગને બંધ કરીને આ નવી સાઈટ શરુ કરવામાં ભાઈ ઈશિત, ભાઈ ચીરાગ તથા અશોકભાઈ (અ.મો.)એ મને સતત મદદ કર્યા

ઈન્ટરનેટ પર મુલ્યાંકનની વીશેષતાઓ !

– જુગલકીશોર પ્રીન્ટ મીડીયાનાં  દૈનીકોના માધ્યમથી ને સામયીકોમાંની કૉલમો દ્વારા સાહીત્યકૃતીઓનાં મુલ્યાંકનો (વીવેચનો) થતાં હોય છે તેમાં સર્જકની રચના અને