લતા હિરાણીનું સન્માન !

(‘માતૃભાષા’નાં લેખીકા લતા હિરાણીનું સન્માન બાલીમાં થયું તેનો નાનકડો અહેવાલ રજુ કરવાનો આનંદ છે. તેમનો ટુંકો પરીચય લેખને અંતે મુકાયો

ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાની ૨૦૧૭ની પ્રથમ બેઠકનો અહેવાલ

– શૈલા મુન્શા જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ની સાહિત્ય સરિતાની પ્રથમ બેઠક ૨૨મી જાન્યુ.ના રોજ, સુગરલેન્ડના કોમ્યુનિટી હોલમાં રાખવામાં આવી હતી. ૧૭૦મી આ બેઠકનુ આયોજન સરિતાના નવા નિમાયેલ હોદ્દેદારોએ કર્યું હતું. 

હ્યુસ્ટનની ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાની ૧૬૯મી બેઠકનો અહેવાલ

  – શ્રી નવીન બેન્કર (‘માતૃભાષા’નાં પાનાં ઉપર રચનાત્મક લખાણો ઉપરાંત વૈષ્વીક ગુજરાતઓના જુદાજુદા કાર્યક્રમોને પણ પ્રગટ કરીને સૌને એકબીજાના સંપર્કે રાખવાના